Skip til hoved indholdet
    Hjem Autismetilbud Undervisning og pædagogik

Undervisning og pædagogik

I autismetilbuddet tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, potentialer og støttebehov. Ud fra dette tilrettelægger vi et udviklende og inkluderende læringsmiljø, hvor alle kan trives og udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

Vores pædagogiske og didaktiske tilgang er inspireret af tankerne bag TEACHH og Low Arousal.

TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication Handicapped Children) er en specialpædagogisk tilgang, hvor der bygges på en meget struktureret pædagogisk indsats i forhold til den enkelte elev.

Tanken bag Low Arousal er at elevens nervesystem skal holdes mest muligt i ro, så der ikke opstår kaos i og omkring eleven. Vi arbejder med Low Arousal via tilpasning af kommunikation, krav og handlinger til den enkelte elev.

Den pædagogiske og didaktiske værktøjskasse rummer mange forskellige metoder og tilgange – nogle eksempler kunne være sociale historier, De 10 H’er, piktogrammer, følgesystemer og tidsforvaltning.

Grundlaget for undervisningen er folkeskoleloven – herunder formålsparagraffen samt fagrækken. Der tages ligeledes udgangspunkt i folkeskolelovens §20, stk. 2 omhandlende den vidtgående specialundervisning.

Tallerupskolen
Lilleskovvej 3
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 50
tallerupskolen@assens.dk

Nyttige links