Skip til hoved indholdet
    Hjem Autismetilbud Særligt for elever i Udskolingen

Særligt for elever i Udskolingen

De pædagogiske medarbejdere vurderer løbende, hvordan den enkelte elev lærer og udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Dette foregår i tæt dialog med såvel elev som forældre om, hvad dette betyder for elevens mulighed for at følge pensum på det aktuelle klassetrin og på sigt for muligheden for at gå til afgangsprøver.

Der tilbydes som udgangspunkt afgangsprøver i alle fag på 9. og 10. klasses niveau – undtaget er dog idræt. Forberedelsen til prøverne og selve prøveafviklingen kan være en stor udfordring for eleverne, da det kræver overblik, fleksibilitet, motivation og evnen til at håndtere en situation, der er præget af en særlig ramme i forhold til tid og form. Derfor vurderes det individuelt, om der skal aflægges prøve på særlige vilkår, om nogle fag skal tages over to år eller om eleven evt. skal fritages for prøve i nogle fag. Denne vurdering foregår i et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale, elev, forældre og UU-vejleder.

Fra 8. klasse arbejdes der systematisk med uddannelsesvejledning, hvor både elever og forældre introduceres til mulige uddannelsesveje – det kan være det almene uddannelsessystem, FGU, STU eller andre muligheder. Der er mulighed for brobygning eller praktik, som kan være med til at afklare uddannelsesvalg.

Alle afgangselever vil få et afgangsbevis samt en skoleudtalelse, når de afslutter folkeskolen. Hvis en elev er fritaget for aflæggelse af prøve i et eller flere fag, vil der ligeledes blive udarbejdet en kort udtalelse, hvor det beskrives, hvordan eleven har arbejdet med det/de pågældende fag.

Tallerupskolen
Lilleskovvej 3
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 50
tallerupskolen@assens.dk

Nyttige links