Skip til hoved indholdet
    Hjem Autismetilbud Målgruppe og visitation

Målgruppe og visitation

Autismetilbuddet er for elever i grundskolen fra 0.-10.kl. med diagnosen ASF. Der kan også være nogle sekundære lidelser, som giver nedsat funktionsevne. 

Kendetegnende for eleverne er, at de har brug for at modtage vidtgående specialundervisning i et specialpædagogisk læringsmiljø med kendte rammer og meget fast struktur.
De har desuden ofte brug for guidning og støtte i udvikling af sociale og personlige kompetencer. 

Autismespektret spænder meget bredt, og vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, potentiale og støttebehov, når der tilrettelægges et læringsmiljø inden for lovgivningens rammer.

Der skal foreligge en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) forud for visitationen samt udredning med diagnose ved psykiatrien. 

Visitationsudvalget vurderer, om eleverne er i målgruppe for undervisning i autismetilbuddet. 

Tallerupskolen
Lilleskovvej 3
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 50
tallerupskolen@assens.dk

Nyttige links