Skip til hoved indholdet
    Hjem Autismetilbud Dagligdagen

Dagligdagen

For de fleste af vores elever starter dagen med, at de bliver hentet hjemme af skolens bus, som køres af vores egne faste chauffører.

Skoledagen starter kl. 8.20 med check in, hvorefter der er en vekselvirkning mellem faglig undervisning/aktiviteter og pauser. På skemaet er der helt almindelige skolefag, men der er også et andet centralt fag, socialfag. I dette fag sætter vi særligt fokus på livsduelighed samt udviklingen af personlige og sociale kompetencer. 

Fredag eftermiddag er indskolingsklassen i svømmehallen i Fyrtårn Tommerup, som ligger 10 minutters gang fra skolen.

Mellemtrins- og udskolingsklassen bor i tilknytning til udskolingen, mens indskolingsklassen bor i et separat hus, der ligger ved indskolingen og legepladsen. Der er forskellige adgangsmuligheder til klasserne, så det store fællesskab kan vælges til og fra.

I klasselokalerne har hver elev sin individuelle arbejdsplads med mulighed for afskærmning, hvis det vurderes relevant. Fælles undervisning foregår omkring et fællesbord. 

Pauserne holdes forskudt fra resten af skolen, så der er ro og god plads på de udendørs arealer til at udfolde sig fysisk.

Dagen rundes af kl. 14.45, hvorefter eleverne køres hjem igen.

Tallerupskolen
Lilleskovvej 3
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 50
tallerupskolen@assens.dk

Nyttige links