Trivsel

Læringssamtaler

Med læringssamtaler kommer vi tættere på den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling og trivsel

At have fokus på den enkelte elev er et vigtigt element i vores forebyggende arbejde.

Vi har sat læringssamtaler på skemaet på alle klassetrin. Det giver tid og rum til at få en god snak - og komme tættere på elevens trivsel samt deres faglige og alsidige udvikling. Læringssamtalen er en god anledning til at tale om, hvordan den enkelte lærer bedst, og hvad eleven skal øve sig på. Sammen med eleven sætter vi mål frem mod den næste læringssamtale. Som forældre vil I efter hver samtale få information om de mål, der bliver sat.

Læringssamtalerne giver os et bedre indblik i gruppedynamikken i klassen, og bedre mulighed for at være på forkant med mobning, mistrivsel, ensomhed m.v.