Trivsel

Forløb i mindre grupper

Elever kan ind imellem gå med svære tanker. Her hjælper det at dele dem med nogen, og få inspiration til at komme godt videre.

Når en elev mistrives, er det ofte fordi der er noget som "fylder" i elevens sind og skygger for både trivsel og læring. Det kan være en følelse af ensomhed, at være anderledes eller tanker omkring forældres skilsmisse. Her har vi god erfaring med at skabe små netværksgrupper for elever i samme situation. Det hjælper at få talt med nogen om det, og at finde ud af, at "andre har det ligesom mig". Eleverne finder ud af, at det er ok at føle sådan, og får inspiration fra pædagogerne og de andre børn til, hvordan de tackler deres hverdag. 

I vores Pædagogiske Lærings Center har vi personale med erfaring og særlige kompetencer til at støtte børn i svære situationer. Det gør, at vi kan iværksætte indsatserne fleksibelt når behovet opstår.