Trivsel

Fokus på den enkelte

På Tallerupskolen er den enkelte elev i fokus.

At have fokus på den enkelte elev er et vigtigt element i vores forebyggende arbejde.

Elevens kontaktlærer holder løbende samtale med eleven, hvor de sammen evaluerer på, om eleven trives og udvikler sig fagligt. Dermed får vi mulighed for at tage evt. udfordring hos eleven i opløbet, og kan sætte nogle tiltag i værk, inden problemet vokser sig stort.

I elevplanerne sætter vi mål for den enkelte og evaluerer på opfyldelsen af målene. Elevplanerne danner også baggrund for samtalerne med jer forældre. Det betyder, at I kender målene for jeres barns skolegang og vi drøfter med jer, hvordan I kan understøtte barnet i at nå målene. Det kan både være socialt og fagligt, som eks. at sørge for, at barnet træner i at læse hver dag.