Trivsel

Familieklassen

I Familieklassen samarbejder vi med dig som forælder om at forbedre dit barns trivsel.

Vi tilbyder et forløb i Familieklassen, hvis dit barn af forskellige grunde ikke får det forventede og nødvendige udbytte af undervisningen i skolen. Som forælder deltager du to gange om ugen i 12 uger, hvor du underviser dit eget barn. Elevens kontaktlærer sørger for materiale til undervisningen. Når eleven ikke undervises i familieklassen, følger eleven hjemklassens skema.

Du er sammen med dit barn, kontaktlærer og personalet i familieklassen med til at opstille konkrete mål for den adfærd, der skal forandres, for at dit barn kan få mere ud af undervisningen. Elevens arbejde med målene bedømmes efter hver lektion - både i hjemklassen og familieklassen. Vi evaluerer elevens scoreskema i familieklassen. De klare mål er sammen med anerkendelse og tryghed nøgleord for arbejdet. Familieklassen er samtidig et hyggeligt forum, hvor der altid er kaffe på kanden og fællesskab mellem de elever og forældre som deltager i forløbet. 

På Tallerupskolen har vi efterhånden mange års gode erfaringer med forløb i familieklassen. Selvom denne artikel har nogle år på bagen, fortæller den meget godt, hvordan vi arbejder i familieklassen. Herunder kan du læse nogle udsagn om familieklassen.

En mors erfaringer med familieklassen:
I familieklassen har jeg fulgt min datter tæt. Det har givet en bevidsthed om, hvordan hun agerer i forskellige arbejdssituationer. Ved at jeg nu kender hendes reaktioner, har jeg nemmere ved at hjælpe og støtte hende. Den bevidsthed og viden ville jeg ikke have haft, hvis jeg ikke havde været en del af familieklassen. Vi har som familie set det som en gave at deltage i familieklassen.”

En lærer siger om en elev:
Det er som om, han er vendt 180 grader.”

Her kan du læse den konkrete målsætning for arbejdet i familieklassen.