Trivsel

Trivsel

På Tallerupskolen har vi en anerkendende og åben tilgang til hinanden samt en forventning om gensidig respekt. Her bliver alle set, hørt og taget alvorligt.

En daglig indsats og gode ressourcepersoner

Den gode trivsel på Tallerupskolen skyldes en stor faglig indsats, som ydes på mange måder i løbet af skoleåret. Lærerne på de enkelte årgange har løbende fokus på, at eleverne trives og har det godt med hinanden socialt. I vores Pædagogisk Lærings Center (PLC) har vi en palet af vejledere, som sparrer med lærerne. Vi tilbyder både forløb for den enkelte og i mindre grupper og tager hånd om elevernes trivsel, når der er behov for det. Som elev kan du altid komme til vores inklusionsmedarbejdere, hvis du går med nogle tanker, som du gerne vil dele med en voksen.

Arbejdet med trivsel tager afsæt i skolens trivselsstrategi/antimobbestrategi. 

Her kan du se den seneste undervisningsmiljøvurdering.

En del af det store fællesskab

Som elev hos os bliver du en del af det store fællesskab. I dagligdagen vil du have en tryg base i dit eget område for indskoling, mellemtrin eller udskoling. For at styrke fællesskabet på tværs, holder vi bl.a. fælles emneuger og en fælles trivselsdag for hele skolen. Elever fra 6. årgang er uddannet som legeinstruktører for 1. - 3. årgang, og i 5. klasse prøver eleverne at undervise 0. årgang.

Vi udfordrer dit talent

Er du særligt dygtig inden for et felt, hjælper vi dig med at udvikle dit talent. Talentudvikling kan både være i form af særlige udfordringer i hverdagen, eller en fed uge sammen med andre talenter på Sorø Akademi. Se mere under menupunktet Læring.