Om os

Valgfag

På 7. årgang er der både nogle spændende "skal-fag" og en masse andre valgfag, som du kan ønske

Skal-fag på 7. årgang

Eleverne på 7. årgang skal have et 2-årigt praktisk/musisk valgfag, som de fortsætter og skal til prøve i efter 8. klasse. På Tallerupskolen udbyder vi fagene håndværk/design, madkundskab og billedkunst næste skoleår. 

Loven om de praktisk/musiske fag i udskolingen er stadig forholdsvis ny. I år er det første hold af 8. klasses elever, som skal aflægge prøve i håndværk/design.
Formålet med det hele er, at styrke praksisfagligheden blandt de ældste elever, så de udvikler deres kreative og innovative evner – og flere elever vælger at starte på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Eleverne på 7. årgang får mulighed for, at prioritere deres ønsker. Vi opretter de hold, som flest elever ønsker. 


Valgfrie fag

Eleverne opfylder deres ugentlige timetal ved at have de praktisk/musiske fag.
Eleverne kan dog vælge at deltage på et af de valgfrie hold, hvis de har interesse for faget  - og er indstillet på, at have 2 ekstra lektioner om ugen.

Tallerupskolen samarbejder igen med Assens Ungdomsskole om tilbuddet af valgfag. Det betyder, at eleverne kan ønske frit blandt tilbuddene i kataloget, hvis de ønsker et valgfag nr. 2.
Ønsker du et valgfag nr. 2, så skriv det på din ønskeseddel til valgfag.

Hvis man tilmelder sig et hold, er der mødepligt til aktiviteterne, og fravær registreres som almindeligt skolefravær. Tal om det derhjemme.
Har du lyst til at deltage på et ekstra valgfag er du mere end velkommen, men vær sikker på, at du har lysten og energien til at fuldføre faget.

Tid og sted fremgår af hold-beskrivelsen i valgfagskataloget. Hvis du ønsker et hold i Ungdomsskolen, skal du selv sørge for transporten til og fra undervisning. 
Ønskerunden til valgfag foregår i foråret 2023.