Om os

Værdier og principper

Tallerupskolen er en udviklingsorienteret skole, der både vægter elevernes og de ansattes trivsel, et højt fagligt niveau og stor rummelighed. Samarbejde på alle planer er en hjørnesten i dette arbejde.

Skolens vision er uddybet i et værdisæt, som er vedtaget af Skolebestyrelsen og skolens personale. Her finder du en uddybning af værdierne.

Det er Skolebestyrelsen som beslutter principper og retningslinjer for skolens virke. Nogle principper er lovpligtige at have, andre har vi vedtaget, fordi regelsættet giver mening i hverdagen. Herunder finder du en oversigt over skolens principper: