Om os

Ny elev

Sådan skriver du dit barn ind på Tallerupskolen

Skolestart 0. årgang 2023

Første skoledag er mandag den 14. august 2023. Er dit barn indskrevet i 0. klasse, vil du modtage en invitation til første skoledag - når vi nærmer os sommerferien. Elever der er tilmeldt SFO er velkomne til at starte i skolens SFO fra tirsdag den 1. august. I 2023 får vi 2 klasser på 0. årgang med ca. 22 elever i hver klasse.

Ønsker du at indskrive dit barn i 0. klasse på Tallerupskolen i august 2023, skal du kontakte skolens kontor på telefon 64 74 65 50 eller mail tallerupskolen@assens.dk. Ifølge Folkeskoleloven skal børn starte i skole i august, det år hvor barnet fylder 6 år. 

Indskrivning til 7. årgang 2023

Tallerupskolen er overbygningsskole for Brylle Skoles distrikt. Vi samarbejder allerede fra 3. klassetrin med elever fra Brylle- , Tommerup- og Verninge Skole om brobygning mellem årgangene, så eleverne i hele Tommerup-området lærer hinanden at kende. Under menupunktet "Velkommen til 7. årgang" kan du læse meget mere om hverdagen i udskolingen på Tallerupskolen. 

Ønsker du at blive indmeldt på Tallerupskolen til 7. årgang 2023, skal dine forældre udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal de begge skrive under.  

For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven fra den tidligere skole, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring
I kan sende blanketterne til os med sikker mail til Tallerupskolen.

Indskrivning i løbet af året

Har du børn, som du ønsker at indskrive i skolens øvrige klasser, kan du henvende dig til skolens kontor på telefon 64 74 65 50 eller mail tallerupskolen@assens.dk.
Så aftaler vi et møde, hvor I får mulighed for at se skolen og høre mere om os.

Frit skolevalg

Som udgangspunkt er der frit skolevalg. Hvis I søger om optagelse i det skoledistrikt, hvor I bor, har I altid ret til at få barnet optaget på skolen. Hvis der er flere ansøgere på en årgang, end der er plads til i klasserne, har kommunen nogle retningslinjer, som der prioriteres efter. Retningslinjerne fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Assens Kommune side 27.