Læring

Ordblind på Tallerupskolen

Som ordblind på Tallerupskolen får du hjælp til at bruge dine redskaber

Udstilling ordblindeugen Udstilling i ordblindeugen

Allerede i indskolingen har vi særlig opmærksomhed på elever, som har svært ved at koble lyd og bogstav. Dette kan der være mange forskellige forklaringer på, og ikke alle udfordringer skyldes ordblindhed. Hvis der fortsat er læse/stave udfordringer omkring 4. klasse, tilbyder vi eleverne en ordblindetest. Vi kan teste for ordblindhed gennem hele skoleforløbet, og vi tilstræber at afdække ordblindhed inden overgangen til 7. klasse. Vi arbejder med test og ordblindhed jfr. denne Handleplan for afdækning samt undervisning af ordblinde på Tallerupskolen

Som ordblind på Tallerupskolen tilbyder vi dig en PC med læse/skrive teknologi. PC´en bliver dit arbejdsredskab, og du må derfor også tage den med hjem og bruge i dit hjemmearbejde.
På skolen bliver du en del af vores Ordblindenetværk, hvor vi mødes og får inspiration og hjælp til at tackle hverdagen som ordblind. 

Man kan beskrive det at være ordblind som at cykle i modvind op ad bakke. I fællesskab kan vi hjælpe med at sætte gear på cyklen. Den skal stadig op ad bakke, men det går lidt lettere.