Læring

Ordblind på Tallerupskolen

På Tallerupskolen bliver du en del af vores ordblindenetværk.

Allerede i indskolingen har vi særlig opmærksomhed på elever, som har svært ved at koble lyd og bogstav. Dette kan der være mange forskellige forklaringer på, og ikke alle udfordringer skyldes ordblindhed. Hvis der fortsat er læse/stave udfordringer omkring 4. klasse, tilbyder vi eleverne en ordblindetest.

Vi kan teste for ordblindhed gennem hele skoleforløbet, og vi tilstræber at afdække ordblindhed inden overgangen til 7. klasse. Vores arbejde tager udgangspunkt i denne Handleplan for afdækning samt undervisning af ordblinde på Tallerupskolen.

Som ordblind på Tallerupskolen tilbyder vi dig en PC med læse/skrive teknologi. PC´en bliver dit arbejdsredskab, og du må derfor også tage den med hjem og bruge i dit hjemmearbejde.
På skolen bliver du en del af vores Ordblindenetværk, hvor vi mødes flere gange om året. Vi har bl.a. deltaget på Ordblindemessen 2017 samt haft besøg udefra.

Man kan beskrive det at være ordblind som at cykle i modvind op ad bakke. I fællesskab kan vi hjælpe med at sætte gear på cyklen. Den skal stadig op ad bakke, men det går lidt lettere. I vores pjece Ordblind hva´nu? kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre som elev, eller som forælder til et barn med ordblindhed.