Læring

Læring

At have et højt fagligt niveau er en af grundværdierne i Tallerupskolens vision.

Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det er ikke bare et slogan fra skolereformen, det er et konkret mål, som vi hver dag arbejder hen imod.

Det er forskelligt, hvordan eleverne lærer bedst, og i hvilket tempo de lærer. Vi bestræber os på at tilrettelægge en fleksibel undervisning, som alle får udbytte af. I teamet af lærere og pædagoger har vi mange forskellige kompetencer. Sparring og tværfagligt samarbejde er derfor en naturlig del af vores arbejde.