Fysiske rammer

Læringsmiljøer inde

På Tallerupskolen har vi nogle fantastisk gode og fleksible rammer, som kan understøtte elevernes undervisning

Musiklokalet

Velindrettede klasseværelser

Alle klasser har deres eget lokale som base for klassens undervisning. Lokalerne har enkeltmandsborde og gode stole, så klasserne kan indrettes fleksibelt og tilpasses de enkelte elever. Alle klasser har interaktive tavler. Eleverne har deres eget skab til opbevaring af bøger og materialer.

I tilknytning til alle klasser er der gode arbejdspladser til gruppearbejde, så eleverne kan arbejde sammen på tværs.

Rum til fordybelse

Både i klasser og på gangarealer har vi skabt små nicher hvor eleverne kan fordybe sig alene eller sammen med andre. I skolens Pædagogiske Læringscenter står døren også altid åben. 
Her er man velkommen til at sætte sig og arbejde stille og roligt. 

Opdaterede faglokaler

Vi har renoveret de fleste faglokaler indenfor de senere år. Det betyder, at vi har rigtig gode rammer til undervisningen i naturfag, de praktisk/musiske fag og valgfag. Vi har bla. indrettet et Science-lokale som primært anvendes til at arbejde med robotter og 3D print. Vores nyeste lokale er iLab som vi anvender i rigtig mange sammenhænge, bl.a. til arbejdet med film og medier, 3D design, i dansk, matematik og ikke mindst i valgfaget eSport. iLab er også åbent i udvalgte frikvarter.

FOTO 1 Centralrum FOTO 2 Centralrum Med Træ Foto2 FOTO 3 Centralrum Med Dør FOTO 4 Udskol. Klasseloka FOTO 5 Udskol. Lokale Mod Vindue FOTO 6 Udskol. Klasselokale FOTO 7 Fysik Foto 8 Fysik FOTO 9 Fysik Mod Vindue FOTO 10 Madkundskab FOTO 11 Madkundskab FOTO 12 Kontor FOTO 13 Bib FOTO 14 Bib FOTO 14 HD FOTO 15 Bib FOTO 15 HD FOTO 16 Bib FOTO 16 I LAB FOTO 16 Sløjd FOTO 17 HD FOTO 17 Musik FOTO 18 HD FOTO 18 Musik FOTO 19 Musik Foto 20 Musik FOTO 21 Science FOTO 21 Sciencedør FOTO 22 Science Med Sol FOTO 23 Science FOTO 24 Gymsal FOTO 25 Gymsal