Brugerinformation

Sådan bliver du meldt ind

Vil du være en del af 7. årgang 2021? Så læs her hvordan du gør!

Ønsker du at blive indmeldt på Tallerupskolen til 7. årgang 2021, skal dine forældre udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal de begge skrive under.  

For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven fra den tidligere skole, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring
I kan sende blanketterne til os med sikker mail til Tallerupskolen.

Nye elever skal altså aflevere:

  1. Indmeldelsesblanket
  2. Samtykkeerklæring
  3. Ønsker til obligatoriske valgfag (håndværk/design, madkundskab, billedkunst) se mere under valgfag

Vi vil gerne bede om indmeldelsen senest den 1/3 2021, da vi her begynder på planlægningen af det kommende skoleår.

Elever der allerede går på Tallerupskolen skal ikke gøre noget i forhold til indmelding, de fortsætter automatisk i udskolingen.
I hører fra os igen først i marts måned, når vi har modtaget indmeldelserne til årgangen.

Bus til skole

Hvis du ønsker at benytte en af Fynbus´ lokalruter mellem hjem og skole, skal du krydse "ja" på indmeldelsesblanketten. Det er sekretæren på Tallerupskolen som bestiller dit buskort til det kommende skoleår. Vi sørger for, at det bliver udleveret til dig på din nuværende skole inden sommerferien. 

Du er altid velkommen til at kontakte os

Er der særlige forhold omkring dit barn, som du gerne vil tale med os om, kan du kontakte pædagogisk afdelingsleder Joan Blak Clausen på mailen jbcla@assens.dk eller telefon 21 34 12 07. Så tager vi en snak og evt. et møde, forud for at dit barn starter i udskolingen.