Brugerinformation

7. årgang 2021

Information til elever der ønsker indmeldelse på Tallerupskolens 7. årgang - til august 2021.

Sådan bliver du indmeldt på 7. årgang

Ønsker du at blive indmeldt på Tallerupskolen til 7. årgang 2021 skal dine forældre udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal de begge skrive under.  For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke til at tale med den tidligere skole. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring. I kan sende blanketterne med sikker mail til Tallerupskolen.
Vi vil gerne bede om indmeldelsen senest fredag før vinterferien den 12/2 2021, så vi kan begynde på planlægningen af det kommende skoleår.

Elever der går på Tallerupskolen skal ikke gøre noget, de fortsætter automatisk i Udskolingen.

 

Buskort

Hvis du ønsker at benytte en af Fynbus´ lokalruter mellem hjem og skole, skal du krydse "ja" på indmeldelsesblanketten. Det er sekretæren på Tallerupskolen som bestiller dit buskort til det kommende skoleår. Vi sørger for, at det bliver udleveret til dig på din nuværende skole inden sommerferien. 

PC til skolebrug

Fra skoleåret 2021/2022 skal eleverne i Udskolingen selv medbringe en bærbar computer. Har du ikke en computer du kan medbringe, har du mulighed for, at låne en på skolen.


Klassedannelse

Tallerupskolen har 2 klasser på nuværende 6. årgang. Vi forventer at danne 3 nye  klasser på den kommende 7. årgang, hvor de nuværende klasser brydes op og blandes med nye elever. 
Klassedannelsen sker i samarbejde med kontaktlærerne fra de skoler, eleverne kommer fra.

 

Obligatoriske valgfag

På 7. årgang er der nogle obligatoriske 2-årige valgfag. Tallerupskolen udbyder Håndværk og design,  Madkundskab og Billedkunst i skoleåret 2021/2022. Du får mulighed for, at prioritere dine ønsker mellem de tre fag. Vi opretter de hold, som der er størst tilslutning til. Det fag som du starter med i 7. klasse , skal du fortsætte med i 8. klasse og afslutte med en prøve.

Vi vil bede dig aflevere valgfagsønskerne sammen med indmeldelsen senest fredag den 12/2 2021.

 

Valgfrie valgfag

Eleverne opfylder det nødvendige timetal ved at have de obligatoriske valgfag. De fag der udbydes i valgfagskataloget er derfor et tilvalg, som eleverne har mulighed for at gøre, men kan fravælge. Du er mere end velkommen, hvis du er motiveret for at deltage, og er indstillet på at have 2 lektioner ekstra om ugen.

I dette skoleår har vi oplevet, at en stor del har fortrudt, og efterfølgende er sprunget fra deres valgfag. Det er derfor vigtigt, at I forældre og elever taler om, om elven ønsker et ekstra valgfag, som indebærer 2 yderligere lektioner om ugen. Deltagerne på valgholdene vil primært være elever fra 9. årgang, idet eleverne på 7. og 8. årgang har mulighed for, at fravælge de ekstra fag.

Start på det nye skoleår

Første dag efter sommerferien skal du møde mandag den 9. august 2021 kl. 8.10. I den første uge vil der være "ryste-sammen" aktiviteter, så du kan lære dine lærere og nye kammerater bedre at kende. 

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at ringe til skolens kontor på 64746550 eller skrive på mailen tallerupskolen@assens.dk hvis du har spørgsmål til os.