Brugerinformation

7. årgang 2020

Information til elever der ønsker indmeldelse på Tallerupskolens 7. årgang - til august 2020.

Sådan bliver du indmeldt på 7. årgang

Den 14. januar 2020 kl. 15.30 - 17.30 afholder vi informationsmøde for den kommende 7. årgang og deres forældre. Her er alle interesserede velkomne.

Ønsker du at blive indmeldt på Tallerupskolen til 7. årgang 2020 skal dine forældre udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal I begge skrive under.  For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke til at tale med den tidligere skole. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring. Blanketterne vil vi gerne modtage senest den 7. februar 2020, så vi kan begynde planlægningen for den nye årgang.

I kan sende blanketterne med sikker mail til Tallerupskolen

Buskort

Hvis du ønsker at benytte en af Fynbus´ lokalruter mellem hjem og skole, skal du krydse "ja" på indmeldelsesblanketten. Det er sekretæren på Tallerupskolen som bestiller dit buskort til det kommende skoleår. Vi sørger for, at det bliver udleveret til dig inden sommerferien. 

PC til skolebrug

På Tallerupskolen stiller vi en pc til rådighed i skoletiden. Dvs. når du ikke bruger den, eller tager hjem, skal PC´en stå til opladning i dit eget skab her på skolen. Så er den klar til undervisningen næste dag. Det vil derfor kun være til hjemmearbejde, at du har behov for egen pc. 

Klassedannelse

Tallerupskolen har 2 klasser på nuværende 6. årgang. Vi forventer at danne 3 nye  klasser på den kommende 7. årgang, hvor de nuværende klasser brydes op og blandes med nye elever. 
Klassedannelsen sker i samarbejde med elevernes nuværende kontaktlærere.

Start på skoleåret

Første dag efter sommerferien skal du møde mandag den 10. august 2020 kl. 8.10. De første dage vil der være "ryste sammen aktiviteter" for dig og dine nye kammerater på 7. årgang. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til skolens kontor på 64746550 eller skrive på mailen tallerupskolen@assens.dk hvis du har spørgsmål til os.