Brugerinformation

7. årgang 2020 (skjult)

Information til elever der ønsker indmeldelse på Tallerupskolens 7. årgang - til august 2020.

Sådan bliver du indmeldt på 7. årgang

Ønsker du at blive indmeldt på Tallerupskolen til 7. årgang 2020 skal dine forældre udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal I begge skrive under.  For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke til at tale med den tidligere skole. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring. I kan sende blanketterne med sikker mail til Tallerupskolen.

 

Buskort

Hvis du ønsker at benytte en af Fynbus´ lokalruter mellem hjem og skole, skal du krydse "ja" på indmeldelsesblanketten. Det er sekretæren på Tallerupskolen som bestiller dit buskort til det kommende skoleår. Vi sørger for, at det bliver udleveret til dig inden sommerferien. 

PC til skolebrug

På Tallerupskolen stiller vi en pc til rådighed i skoletiden. Dvs. når du ikke bruger den, eller tager hjem, skal PC´en stå til opladning i dit eget skab her på skolen. Så er den klar til undervisningen næste dag. Det vil derfor kun være til hjemmearbejde, at du har behov for egen pc. 

Klassedannelse

Tallerupskolen har 2 klasser på nuværende 6. årgang. Vi forventer at danne 3 nye  klasser på den kommende 7. årgang, hvor de nuværende klasser brydes op og blandes med nye elever. 
Klassedannelsen sker i samarbejde med elevernes nuværende kontaktlærere.

 

Obligatoriske valgfag

På 7. årgang er der nogle obligatoriske valgfag. Det betyder, at skolen skal tilbyde håndværk og design og kan tilbyde billedkunst, madkundskab og musik. Disse fag vil være integreret i 7. årgangs skema. I vil høre nærmere om, hvilke fag der udbydes på Tallerupskolen næste år. Der vil blive en senere ønskerunde for disse fag. Det fag som eleven får, skal de fortsætte med i 8. klasse og afslutte med en prøve.

 

Valgfrie valgfag

Eleverne opfylder det nødvendige timetal ved at have de obligatoriske valgfag. De fag der udbydes i Valgfagskataloget er derfor et tilvalg som eleverne har mulighed for at gøre, men kan fravælge.

I dette skoleår har vi oplevet, at en stor del har fortrudt, og efterfølgende er sprunget fra deres valgfag. Det er derfor vigtigt, at I taler med jeres barn om, om de ønsker et ekstra valgfag, som indebærer 2 yderligere lektioner om ugen. 

Uanset om i ønsker et valgfag eller fravælger, har vi behov for forældrenes samtykke på valgfagsblanketten

Start på skoleåret

Første dag efter sommerferien skal du møde mandag den 10. august 2020 kl. 8.10. I den første uge vil der være en "ryste-sammen" tur med overnatning. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til skolens kontor på 64746550 eller skrive på mailen tallerupskolen@assens.dk hvis du har spørgsmål til os.