Brugerinformation

Ny elev

Sådan skriver du dit barn ind på Tallerupskolen

Indskrivning til 0. årgang 2021

Den 18. november 2020 afholder vi et orienterings møde for forældrene til de kommende skolestartere. Det er i gymnastiksalen fra kl. 15.30 - 16.30. Her er alle interesserede velkomne, dog kun en forælder pr. barn, pga. forsamlingsbegrænsningen. Informationen er for voksne, vi afholder senere et arrangement hvor børnene får lov til at møde hinanden. 

På hjemmesiden Indskrivning.dk kan du skrive dit barn op til skolestart i august 2021. Den elektroniske indskrivning til 0. klasse i august 2021 er åben indtil 7. februar 2021.   
Har du spørgsmål til skolestart, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på telefon 64 74 65 50 eller mail tallerupskolen@assens.dk. Ifølge Folkeskoleloven skal børn starte i skole i august, det år hvor barnet fylder 6 år.

Indskrivning til kommende 7. klasse

Tallerupskolen er overbygningsskole for Brylle Skoles distrikt. Vi samarbejder allerede fra 3. klassetrin med elever fra Brylle- , Tommerup- og Verninge Skole om brobygning mellem årgangene, så eleverne i hele Tommerup-området lærer hinanden at kende.  Tirsdag den 19. januar 2021 afholder vi informations møde for 6. årgang og deres forældre, hvor I kan høre og se mere om hverdagen som elev i udskolingen på Tallerupskolen. Her er alle interesserede velkomne.

 

Indskrivning i løbet af året

Har du børn, som du ønsker at indskrive i skolens øvrige klasser, kan du henvende dig til pædagogisk afdelingsleder Joan Blak Clausen på mail: jbcla@assens.dk eller telefon 21 34 12 07.
Så aftaler vi et møde, hvor I får mulighed for at se skolen og høre mere om os.

Frit skolevalg

Som udgangspunkt er der frit skolevalg. Hvis I søger om optagelse i det skoledistrikt, hvor I bor, har I altid ret til at få barnet optaget på skolen. Hvis der er flere ansøgere på en årgang, end der er plads til i klasserne, har kommunen nogle retningslinjer, som der prioriteres efter. Retningslinjerne fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Assens Kommune side 27.