Brugerinformation

Ny elev

Sådan skriver du dit barn ind på Tallerupskolen

Indskrivning til 0. årgang 2021

På hjemmesiden Indskrivning.dk kan du skrive dit barn op til skolestart i august 2021. Den elektroniske indskrivning til 0. klasse i august 2021 er åben indtil 7. februar 2021.   
Har du spørgsmål til skolestart, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på telefon 64 74 65 50 eller mail tallerupskolen@assens.dk. Ifølge Folkeskoleloven skal børn starte i skole i august, det år hvor barnet fylder 6 år.

Indskrivning til kommende 7. klasse

Tallerupskolen er overbygningsskole for Brylle Skoles distrikt. Vi samarbejder allerede fra 3. klassetrin med elever fra Brylle- , Tommerup- og Verninge Skole om brobygning mellem årgangene, så eleverne i hele Tommerup-området lærer hinanden at kende.  Da vi ikke kan afholde informationsmøde her i 2021, har vi i stedet lavet en hjemmeside med information til de kommende 7. klasser.
Se punktet "Velkommen til 7. årgang". 

 

Indskrivning i løbet af året

Har du børn, som du ønsker at indskrive i skolens øvrige klasser, kan du henvende dig til pædagogisk afdelingsleder Joan Blak Clausen på mail: jbcla@assens.dk eller telefon 21 34 12 07.
Så aftaler vi et møde, hvor I får mulighed for at se skolen og høre mere om os.

Frit skolevalg

Som udgangspunkt er der frit skolevalg. Hvis I søger om optagelse i det skoledistrikt, hvor I bor, har I altid ret til at få barnet optaget på skolen. Hvis der er flere ansøgere på en årgang, end der er plads til i klasserne, har kommunen nogle retningslinjer, som der prioriteres efter. Retningslinjerne fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Assens Kommune side 27.