Autismetilbud

Befordring

Eleverne hentes og bringes i skolens 2 minibusser

Tallerupskolens chauffør hold

Elever, som ikke bor i Tallerupskolens distrikt, har mulighed for at blive befordret med skolens 2 minibusser. Vi har ansat egne buschauffører, som står for kørslen både morgen og eftermiddag.

Kendte og fast chauffører er med til at sikre en tryg og sikker overgang fra hjem til skole. Forældrene angiver i starten af skoleåret, hvordan transportbehovet er. Hvis der sker ændringer, som fx sygdom eller ekstraordinær frihed, er det forældrenes ansvar at give skolen besked.

Hvis en elev har reduceret skema, kan der bevilges taxa hjem på et tidligere tidspunkt via pladsanvisningen i Assens Kommune.

Vi opfordrer til, at elever, som kan lære det, benytter enten cykel eller offentlige transportmidler. Det er ofte en stor sejr i udvikling af livsmestring at være selvtransporterende. Efter aftale kan medarbejderne i autismetilbuddet i et vist omfang træne og øve transport til og fra hjemmet.