Autismetilbud

Autismetilbuddet

Autismetilbuddet er for elever med autismespektrumforstyrrelse

Assens Kommunes specialpædagogiske tilbud for elever med diagnosen autismespektrumforstyrrelse (ASF) ligger på Tallerupskolen i Tommerup Stationsby i den nordlige del af Assens Kommune.

Autismetilbuddet er for elever i 0.-10. klasse. Skoledagen er fra 8.20-15.00. Vi tilbyder SFO for elever i 0.-3. klasse. Tilmelding til SFO sker via pladsanvisningen i Assens Kommune.

Vi tager udgangspunkt i et bredt læringsbegreb, hvor udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer ses som en helhed og som hinandens forudsætninger. Læringen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Vi udarbejder individuelle handleplaner for hver elev.

Autismetilbuddet er startet i august 2022, og vi har pt. 13 elever fordelt på en indskolings- og en mellemtrins/udskolingsklasse. Vi justerer løbende strukturerne i takt med, at flere elever visiteres til vores tilbud.

Der er pt. 7 pædagogiske medarbejdere, som alle har en solid og bred erfaring inden for arbejdet med elever med ASF. Der er ansat både lærere og pædagoger. Derudover har vi  ansat fire chauffører, som står for at hente og bringe vores elever i skolens 2 busser. I takt med at der visiteres flere elever til tilbuddet, vil der blive ansat flere medarbejdere, der kan være med til at etablere det bedste læringsmiljø for vores elever.

Organisatorisk er autismetilbuddet forankret i skoleforvaltningen i Assens Kommune. Visitation til tilbuddet sker via PPR i Assens Kommune.

Hvis I som familie er interesseret i at høre nærmere om autismetilbuddet, er I altid velkomne til at kontakte skoleleder Lone Wrøbell  tlf.: 64746551 eller PPR tlf.: 64746771.