SFO

SFO

SFO er et fritidstilbud med sjove aktiviteter og godt kammeratskab

SFO er et fritidstilbud til elever i 0. - 3. klasse. 

Om morgenen er SFO åben før skoletid. Her kan du komme og få en rolig start på dagen. Kommer du tidligt, er der også mulighed for at få morgenmad. 

Efter skoletid åbner SFO´en igen, og her er der altid mindst 5 aktiviteter, som du kan vælge at deltage i. Vi sørger altid for at have et varieret tilbud af aktiviteter.
Vi tilbyder aktiviteter for dem, som gerne vil arbejde kreativt. Vi arbejder med mange forskellige materialer og teknikker. Der er også altid mere fysiske aktiviteter, hvor du kan spille med eller mod kammeraterne. 

I SFO´en har vi en base, men bruger også skolens andre lokaler som motoriksal, træværksted m.v.