Brugerinformation

7. årgang 2019

Information til elever der ønsker indmeldelse på Tallerupskolens 7. årgang - til august 2019.

Sådan bliver du indmeldt på 7. årgang

Du og dine forældre skal udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis begge forældre har forældremyndighed, skal I begge skrive under.  For at få en god overgang fra den tidligere skole, indhenter Tallerupskolen oplysninger om eleven, for at vi bedst muligt kan støtte op om trivsel og læring. Til brug for dette, skal vi bede om forældrenes samtykke til at tale med den tidligere skole. Det giver I ved at udfylde denne samtykkeerklæring. Blanketterne vil vi gerne modtage senest den 8. februar 2019. Så vi kan begynde planlægningen for den nye årgang.

I kan sende dem pr. post eller mail til tallerupskolen@assens.dk.

I 2019 forventer vi at danne tre 7. klasser med ca. 21 elever i hver. 

Valgfagsønsker

Som elev i udskolingen er der 2 lektioner om ugen, hvor du har valgfag. I år samarbejder vi med Ungdomsskolen og Tommerup skole om at tilbyde fag. Du har mulighed for at ønske blandt valgfagene og skal derfor prioritere dine ønsker. Så lover vi at finde et fag blandt dine favoritter. På skolerne ligger undervisningen om torsdagen i de sidste to lektioner. Hvis du bliver optaget på et fag i ungdomsskolen, vil du have fri i disse to lektioner, og skal i stedet deltage om aftenen eller i weekends, når faget kører. 

Vælger du et fag på Tommerup Skole eller i ungdomsskolen skal du selv sørge for transporten dertil. 

Her kan du se det samlede valgfagskatalog.  Blanketten til valgfagsønsker finder du bagerst i kataloget. Den skal udfyldes i samarbejde mellem elev og forældre. Vi vil gerne have dine valgfagsønsker senest fredag den 8. februar. (fredag før vinterferien).

Buskort

Hvis du ønsker at benytte en af Fynbus´ lokalrute mellem hjem og skole, skal du krydse "ja" på indmeldelsesblanketten. Det er sekretæren på Tallerupskolen som bestiller dit buskort til det kommende skoleår. Vi sørger for, at det bliver udleveret til dig inden sommerferien. 

PC til skolebrug

På Tallerupskolen stiller vi en pc til rådighed i skoletiden. Dvs. når du ikke bruger den, eller tager hjem, skal PC´en stå til opladning i dit eget skab her på skolen. Så er den klar til undervisningen næste dag. Det vil derfor kun være til hjemmearbejde, at du har behov for egen pc. 

Start på skoleåret

Første dag efter sommerferien skal du møde den 12. august kl. 8.10. De første dage vil der være "ryste sammen aktiviteter" for dig og dine nye kammerater på 7. årgang. Vi forventer at arrangere en tur med overnatning, så I hurtigt får lært hinanden bedre at kende. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til skolens kontor på 64746550 eller skrive på mailen tallerupskolen@assens.dk hvis du har spørgsmål til os.